Νέα κυκλοφορία της Puzzlemusik (PIECE 045): Τρύφων Λάζος – Αναφορά